Imex Banka

Imex Banka - Hrvatska banka

  • Banka

IMEX BANKA d.d.

Imex Banka
Tolstojeva 6, 21000 Split
Telefon 021/406-100, telefaks 021/345-588
VBB 2492008
http://www.imexbanka.hr

Uprava

Čedo Maletić – predsjednik, Ružica Šarić

Nadzorni odbor

Branko Buljan – predsjednik, Ivanka Mijić, Marija Buljan

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Branko Buljan 77,98
2. Ivka Mijić 22,02

Revizor

Maran d.o.o., Split

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 1.118.727
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 1.118.727
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 78.312
Dobit/gubitak tekuće godine 7.574

Imex banka financijska je institucija u 100% hrvatskom vlasništvu i sa 19 godina prisustva na financijskom tržištu jedna je od najstarijih Hrvatskih banaka. Banka posluje kako s najvećim privrednim subjektima u našoj zemlji tako i s manjim tvrtkama, obrtima i građanima, kojima nudimo spektar svih financijskih proizvoda i usluga.
Oslonac naše poslovne politike su stalne inovacije i uvođenje novih proizvoda, uz praćenje trendova i prepoznavanje potreba tržišta. Banka je tako često bila prepoznata kao predvodnik novog vala inovacija koji su sljedile mnoge druge financijske institucije.

Imex Banka danas zapošljava preko 100 djelatnika u 15 poslovnica i teži postati nacionalna banka s poslovnom mrežom u svim djelovima zemlje. U tijeku je otvaranje brojnih poslovnica u cijeloj Hrvatskoj, čime želimo približiti pogodnosti naših proizvoda i usluga svim građanima, tvrtkama i obrtima, te opravdati povjerenje naših sadašnjih i budućih klijenata koji su u Imex banci prepoznali najbolju Hrvatsku banku u hrvatskom vlasništvu.

Banka Imex Banka 24.9.2020

Imex Banka